belépés / regisztráció
2022. május 18. szerda
Aktuális lapszám

 

Építők Napja 2019 - A díjazottak névsora
2019-06-20

2019. május 31-én került sor az Építők Napja központi ünnepségére a Vasas Szakszervezet Székház dísztermében. Az építőiparban dolgozókat a kormányzat, a szakmai és tudományos szervezetek képviselői, a mérnöki kamara, a szakszervezet tisztségviselői köszöntötték. A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezésen miniszteri elismeréseket és szakmai szervezetek által alapított díjakat is átadtak.

A 2019. évi ünnepi ülés kitüntetettjeinek névsora

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében eljáró Teljesítésigazolási Szakértői Szerv felterjesztése alapján, az eljárásokban végzett magas szintű igazságügyi szakértői tevékenységért. Számos esetben országos hatáskörben a szakértői tanácsok elnöke és tagjaként nyújtott kiemelkedő munkájáért. A díjakat dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára adta át:

 • F. Bokor András okleveles gépészmérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Császár Álmos okleveles gépészmérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Csermely Gábor okleveles építőmérnök igazságügyi szakértő részére
 • Koós Gábor okleveles építőmérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Dr. Márkus Gábor okleveles építészmérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Pogány János okleveles villamosmérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Pusztai József László okleveles építőmérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Sátori Sándor okleveles építőmérnök, okleveles gazdasági mérnök igazságügyi szakértő részére
 • Sokoray László okleveles építőmérnök, okleveles építész-statikus szakmérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Smid László okleveles gépészmérnök, Euro-mérnök, igazságügyi szakértő részére
 • Zombori Ferenc okleveles gépészmérnök, energetikai és környezetvédelmi szakmérnök, igazságügyi szakértő részére

Miniszteri elismerő oklevélben részesült:

 • Dr. Antal Józsefné, a Szilikátipari Tudományos Egyesületnél végzett elkötelezett lelkiismeretes ügyviteli, szervezési munkája elismeréseként.
 • Asszonyi Tamás Munkácsy Mihály díjas szobrász és éremművész – Mára több száz általa alkotott nemes anyagokból megformált díj, kisplasztika, érem, nívódíjat elismerő tábla hirdeti a kiváló építőipari munkákat.
 • Berta Ferenc – A közösségért végzet lelkiismeretes érdekképviseleti munkája elismeréséül.
 • Csanád Bálint – Kiemelkedő tervezői tevékenysége, valamint a Mérnöki Kamaránál végzett szakmai szervezési munkájának elismeréséül.
 • Fajcsák Dénes – Eddigi sokszínű és közösségorientált tevékenységének elismeréséül.
 • Fazekas Eszter – Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségénél végzett kimagasló szakmai és szervezési munkájáért
 • Gellér Ákos – Elkötelezett szakmai ismeretterjesztő munkássága elismeréséül.
 • Horváth Sándor – A téglagyártáshoz kapcsolódó elkötelezett innovatív munkájának elismeréséül.
 • Kádár György László – A korszerű nyílászárok gyártási technológiájának kidolgozásában, valamint elterjesztése érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül.
 • Kalkopulosz Attila – A szerkezetépítés területén elért szakmai eredményeiért, példaértékű üzleti együttműködéséért részesül elismerésben.
 • Karsa Álmos – Az építőiparban végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége, valamint a Mérnöki Kamaránál végzett szakmai szervezési munkájának elismeréséül
 • Karsai Gábor – A termékfejlesztés, minőségbiztosítási területen végzett kiemelkedő munkája, valamint a Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesületében végzett elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréséül.
 • Kemecsei József – Lelkiismeretes és odaadó érdekképviseleti munkája elismeréseként.
 • Palla Ferenc József – Több mint 40 éves, az építőipar több területén végzett magas szintű szakmai munkássága elismeréséül.
 • Sándor Tünde – Az építőipar és az építésgazdaság reális szakmai és társadalmi megítélése érdekében végzett újságírói és szerkesztői tevékenységért.
 • Szádeczky-Kardoss Gábor – Az Építéstudományi Egyesületben a szakmai továbbképzések szervezésében, valamint az ifjúság körében végzett kiemelkedő ismeretterjesztő munkájának elismeréséül.
 • Zala Tibor – Az épületenergetikai fejlesztések gyakorlati megvalósításához, a korszerű légtechnikai rendszerek és a megújuló energiaforrások berendezéseinek elterjesztésében végzett kiemelkedő munkásságáért.
 • Gonda Ferenc – Tartószerkezeti tervező, a Mérnöki Kamara alapító tagja, a felsőoktatás segítéséért és a Kamarában végzett továbbképzési munkájáért.
 • Zsigmondi András – A Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai Tagozatának elnökségében, hosszú évek óta végzett tevékenységéért.

Prof. dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott. A díjakat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkársága részéről dr. Sinóros-Szabó Laura főosztályvezető asszony adta át.

 • Pólya Endre részére – Kiemelkedő szakmai pályafutása, valamint példaértékű szakmai közösségért végzett munkája elismeréséül.
 • Semmelweis Tamás részére – Tervezői és a szakmai közösségért végzett példaértékű munkájáért.

Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere – Hivatkozással a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Mérnöki Kamara stratégiai partnerségi megállapodására – a katonai és honvédelmi célú építmények megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, Építők Napja alkalmából elismerésben részesítette. A díjakat dr. Gulyás András mérnök ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezetője adta át.

 • Bíró József, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály főosztályvezetője – A katonai építésügyi hatósági eljárásokban szakhatósági közreműködőként kifejtett konstruktív tevékenysége elismeréséül.
 • Kristóf István, a HM CURRUS Zrt.  infrastruktúra fejlesztési koordinátora – A honvédelmi és katonai célú infrastrukturális beruházások megvalósítása során kifejtett tevékenysége elismeréséül.
 • Lázár Béla ezredes, a HM Állami Légügyi Főosztály Repülésfelügyeleti Osztály osztályvezetője – Az állami repülésügy hatósági felügyelete területén végzett munkája elismeréséül.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott. A díjakat Kling Zoltán, a Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztály főosztályvezetője adta át.

 • Márton Antal részére – Szennyvízcsatorna hálózatok építési, csapadékvíz mentesítési, ivóvízminőség javító programok megvalósítási, valamint belvízcsatorna kotrási munkáinak irányításáért.
 • Telek Szilárd részére – Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Területén, számos ivóvíz távvezeték építésének és rekonstrukciójának magas műszaki színvonalon végzett irányításáért.
 • Dr. Tóth László részére – Szegeden, Szentendrén és a Dagály uszoda környezetében a mobil árvízvédelmi falrendszer kiépítésében végzett irányítói, valamint a betontechnológia témájú oktatói tevékenységéért.
 • Varga János részére – Az elmúlt tíz évben kisvízfolyásainkon átívelő mérőhidak szakszerű felújításáért, dunai vízmércéink megújításáért, műemlékvédelmi környezetben a Lánchídi mérce távmérősítése kivitelezéséért.

A Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai Tagozata Kardos Andor Díjat adományozott. A díjat dr. Kiss Jenő, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai Tagozatának elnöke adta át.

 • Molnár Dénes részére – Több mint 30 éves kiváló tervezői, szakértői, igazságügyi szakértői munkájáért, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Építési Szakmai Tagozatában, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságában, valamint az Építéstudományi Egyesület szakosztályi titkáraként végzett kiemelkedő munkája elismeréséül.

A Szilikátipari Tudományos Egyesület elnöke, Asztalos István a Szilikátipari Emlékérem kitüntetést adta át.

 • Prof. dr. Csőke Barnabás részére – Közel 50 éves, a hulladékgazdálkodás, kiemelten a fenntartható fejlődést szolgáló maradványanyag és hulladékhasznosítás területén végzett úttörő és meghatározó oktató, kutató és innovatív fejlesztő munkássága elismeréséül.
 • Prof. Sergey N. Kulkov részére – Az Építőanyag folyóiratban végzett kimagasló szerkesztőbizottsági tevékenységének elismeréseként.
 • Libál Lajos György – A nemzetközi acél- majd napjainkig az üvegipar területén végzett kiemelkedő, innovatív, valamint a Szilikátipari Tudományos Egyesületben végzett ismeretterjesztő munkája elismeréséül.
 • Mattasovszky Zsolnay Eszter, a Magyar Szabványügyi Testület burkolólapok, falazóanyagok és tetőfedő anyagok bizottsági elnöke részére, kutatási, laboratóriumi és minőségellenőri tevékenysége elismeréséül.
 • Pálmai Gyula villamos üzemmérnök részére, szakterületén kidolgozott innovatív megoldásai, valamint nemzetközi munkássága, továbbá a Szilikátipari Tudományos Egyesületben végzett ismeretterjesztő munkája elismeréséül.
 • Dr. Svoboda Vilmos részére, tervezői, kivitelezői, műszaki ellenőri, valamint nagyértékű beruházások tervezésében és lebonyolításában végzett kiemelkedő irányító szerepéért és tudományos és publicisztikai tevékenysége elismeréséül.
 • Dr. Borosnyói Adorján az Építőanyag c. folyóirat volt főszerkesztője részére. Vezetése alatt a lap nemzetközileg is elismert tudományos folyóirattá nőtte ki magát, amelyben dominánsan az anyagtudomány területén kutató cikk írók munkái jelennek meg. Dr. Borosnyói Adorján tevékenységét 2016. óta Új-Zélandról végezte, 2019. január 1-től pedig, mint vezető szerkesztő segíti az új főszerkesztő munkáját.

Pallagi Gyula az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetségének elnöke kitüntető oklevelek adott át a Közlekedésépítő és Mélyépítő Dolgozók Szakszervezete kitüntető oklevelet adományozott

 • Szabó László részére szakszervezeti munkájának elismeréséül.

Az Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége „Kiváló Tisztségviselő” címet adományozott

 • Simon Lajos részére, kimagasló érdekképviseleti munkájának elismeréséül.

Szerkesztőségünk ezúton gratulál a díjazottaknak!


 
Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam